Kirjat

Julkaistut kirjat

Kilpailukyky 2.0-kilpailukykyhyppy yhteisöllisillä toimintatavoilla

Kauppakamari 2012, yhdessä Kaija Pöystin kanssa


Älyllinen kunto, tuottavuutta työhön

WSOYpro, 2011.


Vankkaa osaamista–ketterää oppimista

Raportti työelämän osaamis- ja oppimishaasteista, Cicero Learning ja Henry ry.
http://www.cicero.fi/sivut2/projects_CICERO_HENRY.html


Wikimaniaa yrityksiin–yritys 2.0. tuottamaan

yhdessä Kaija Pöystin kanssa. WSOY, 2008.


Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu

WSOY, 2008.


Hallitusbarometri 2006

yhdessä Timo Sainin ja yhteistyössä Boardman Oy;n ja Hallitusammattilaiset ry:n kanssa.


Hallitusbarometri 2005

yhdessä Timo Sainin ja yhteistyössä Boardman Oy:n, Hallitusammattilaiset ry:n ja Mercuri Urvalin kanssa.


Työ arjen muotoilijana

yhdessä Karoliina Jarengon kanssa, tutkimusraportti ESR-rahoitteisen Arjen ajan hallinta -hankkeen osana, TKK/YTK, 2005.


Hyvinvointia työpaikalle–tulosta toimintaan

Työhyvinvoinnin työkirja. WSOY, 2003.


Työhyvinvointi tuloksen tekijänä

yhdessä Guy Ahosen kanssa, WSOY, Ekonomia-sarja, 2003,
toinen painos 2004.


Hyvä työvire

KasvuMOTIVO-työkirja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 2003.


Omassa työssä

yhdessä Riitta Suurlan kanssa. WSOY, Helsinki 2002.


Oma Työ

yhdessä Riitta Suurlan kanssa. Suomen yksityisyrittäjien säätiö ja Kerhokeskus ry.
Helsinki 2002.


Keski-Suomi oppiva maakunta

Keski-Suomen liitto, Jyväskylä 2001.


Hyvä ja tasa-arvoinen työyhteisö, Hyvän työpaikan kriteerit

Työministeriö, Kansallinen työelämän
kehittämisohjelma, EDITA, Helsinki, 2000.


Tampere-oppiva kaupunki Savupiippujen kaupungista tietoa jalostavaksi yhteisöksi.

Tampereen kaupunki 1999.


Osaajana opintiellä-opas elinikäiselle oppimisen matkalle

WSOY, 1999, 2.painos 2001.


Elinikäinen oppiminen-opintietä osaajaksi

Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja D-3.,
Rovaniemi, 1998.


Oppimisen etu-kilpailukykyä muutoksessa

WSOY, Helsinki, 1996. 3. Painos, 1999, 4. Painos
2002, 5. painos 2004.


Lifelong Learning based on industry-university cooperation. A strategy for European industry’s
competitiveness (Ph.D. thesis)

Helsinki University of Technology, Espoo, 1993


Lifelong Learning of Engineers in industry in Europe, USA and Japan

International Association of Continuing Engineering Education (IACEE) and European Lifelong Learning Initiative (E.L.L.I.), Espoo, 1993


Lifelong Learning. Developing Europe’s Future Capability. The role of Industry-University Cooperation

European Roundtable of Industrialists, Brussels, 1992.


European Approaches to Lifelong Learning

European Roundtable of Industrialists (ERT) and
Standing Conference of Rectors and Vice-Chancellors of European Universities (CRE), Brussels and Geneva, 1992.


Koulutus menestystekijänä

SITRA, Helsinki, 1992.


Tietoresurssien hallinta

(yhdessä Pirkko Aallon kanssa), Gummerus, Jyväskylä, 1987.


Information som konkurrensmedel

(Competitive advantage through information),
(co-authored with Maria Vahlgren-Wall), IHM, Gothenburg, 1986. (in Swedish)


Tieto yrityksen voimavarana

(Yhdessä Pirkko Aallon kanssa), Weilin & Göös, Helsinki, 1983.


Osakirjoittajana seuraavissa kirjoissa:

Osaamispääoman hallinta-haaste tietoyritysten hallituksille

Kirjassa Hallituksen huomio horisonttiin, Boardman, 2009.


Kilpailukykyä aineettomista resursseista-osaaminen ja työhyvinvointi keskeisiksi panostuskohteiksi

kirjassa Työhyvinvointi. Turun Ammattikorkeakoulu, 2007.


Tiedon ja osaamisen johtaminen

Johtamisen käsikirjat, Kauppalehti, (toim. Pirjo Ståhle), 2006.


Boardman-vuosikirja, Hallituarviot

Sopraano Oyj, Helsinki 2004 (erityisesti artikkeli: Otala, L.
Saini, T.: Hallitusarvioilla tehoa ja ryhtiä hallitustyöhön.)


Hyvä ja tasa-arvoinen työyhteisö

Tutkimus tasa-arvon toteutumisesta työelämässä, hyvän ja
tasa-arvoisen työpaikan kriteeristö, Työmarkkinajärjestöjen TUPO-ryhmän keskustelumuistio,
SAK, Helsinki, 1999.


Työkyky hallintaan-suunnitelmat käytännön toiminnaksi

Kaksi laajaa artikkelia osaamisen kehittämisestä ja henkisestä kunnossapidosta
sekä osaamiseen kannustavista palkkausjärjestelmistä. Vakuutusyhtiö Ilmarisen ja
Työterveyslaitoksen kirjassa.
Toim. Timo Aro ja Esko Matikainen, Helsinki 1998.


Aallon harjalla

Työministeriön vuosikirja 1998, Kansallinen työelämän
kehittämisohjelma (toimittajat Alasoini, T. & Kyllönen, M.) Työministeriö, Helsinki 1998. Sama myös englanniksi.


Economics of Education in Today’s Finland

(ed. Lilja, R. and Mäkilä, A.).
The Research Institute of the Finnish Economy ETLA and Taloustieto Oy, Helsinki, 1996.


Organisational issues in innovative programmes and projects on education and training

(ed. Bellesi, L., Dondi, C., and Turrini, M.). Scienter and the European Commission,
Bologna, 1996.


Education and the European Competence

ERT, Brussels, 1989.


Education for Life, A European Strategy

(ed. Kairamo, K.). Butterwords,
London 1989.


Toimittajana seuraavissa julkaisuissa:

Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla 6

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija ja Jaskari, Johanna.
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laitos, 2007.


Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla 5

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija ja Jaskari, Johanna.
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laitos, 2006.


Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla 4.
Osaamistaseen soveltaminen osaamispääoman raportoinnissa

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija ja Aura Olli.
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laitos, 2005.


Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla 3

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija, Vartiainen, Matti ja Jaskari, Johanna.
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laitos, Teaching
Material No 1, Espoo 2004.


Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla 2

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija, Vartiainen, Matti ja Jaskari, Johanna.
Teknillinen korkeakoulu, Työpsykologian ja johtamisen laitos, Teaching
Material No 1, Espoo 2003.


Esimerkkejä osaamisen johtamisesta suomalaisilla työpaikoilla

Raportti Oppivan organisaation kurssilta Osaamisen kehittäminen ja johtaminen.
Toim. Otala, Leenamaija ja Ahonen, Eeva-Kaisa.
Teknillinen korkeakoulu työpsykologian ja johtamisen laboratorio, Teaching material No 3, Espoo 2002.


Osaamisen kehittäminen ja oppimisen johtaminen

Esimerkkejä suomalaisesta työelämästä, (toim. Otala, L. & Jakobsson M.).
Opetusmoniste, HUT Department of Industrial Management and Work
and Organisational Psychology, Espoo, 1998.


Tarinoita Lapin työelämästä case-opetuksen tueksi

(toim. Otala, L. & Rautiainen, T.), Rovaniemen
ammattikorkeakoulun julkaisuja D-2, Rovaniemi, 1998.


Oppiva Lappi-osaamisella hyvinvointia

(toim. Otala, L. & Rautiainen, T.), Rovaniemen
ammattikorkeakoulun julkaisuja D-1, Rovaniemi, 1998.


Ajankohtaista

Uusimmat blogit