Blogi

Rajattomia ajatuksia -blogi

Uudet oppimisympäristöt edellyttävät opettajalta uusia taitoja

Uudet oppimisympäristöt mahdollistavat yleensä yksilöllisen oppimisen ohella ryhmän oppimisen, mikä lisää osallistujien oppimismahdollisuuksia monin verroin. Mutta ryhmä ei opi samoilla menetelmillä kuin yksilö.  Ryhmän oppimisen pohjana on ensin ryhmäkäyttäytyminen. Ihmisten pitää luottaa toisiinsa ja osata jakaa ryhmässä omaa tietoaan. Ryhmä jakaa ja tuottaa tietoa, keskustelee, kiteyttää ja oivaltaa. Tähän tarvitaan ohjausta ja ryhmäkäyttäytymisen tuntemista. (kuva 1.) Opettajalle tämä merkitsee erilaisten prosessien hallitsemista samanaikaisesti.

Kuva 1. Opetustilanteessa on parhaimmillaan useita prosesseja: yksilöiden oppimisprosessi, ryhmän oppimisprosessi ja ryhmäytymisprosessi. Kaikkien perustalla on vuorovaikutus kahden tai monen kesken. Opettajan on oltava taitava viestijä.

Kuva 1. Opetustilanteessa on parhaimmillaan useita prosesseja: yksilöiden oppimisprosessi, ryhmän oppimisprosessi ja ryhmäytymisprosessi. Kaikkien perustalla on vuorovaikutus kahden tai monen kesken. Opettajan on oltava taitava viestijä.

Opettajat kolme roolia

Opettajat on perinteisesti nimitetty tehtävään asiantuntijuuden ja sisällön osaamisen perusteella. Pitää hallita oma alansa mahdollisimman hyvin. Yliopistoissa mittarina on tieteellinen tutkimus ja tieteelliset julkaisut. Mitä vaativampia opetettavat ovat sitä tärkeämpää on, että opettaja osaa johdatella oppimista kohti yhä korkeampaa osaamista ja yhä suurempaa asiantuntemusta.

Mutta ei asiantuntemus synny vain toisen asiantuntijan tiedon kaatamisesta. Tarvitaan myös harjoittelua ja toistoja. Kertaamalla ja harjoittelemalla vahvistuvat ne aivojen alueet ja kytkökset, joita tarvitaan kyseisen osaamisalueen ymmärtämisessä ja asiantuntijuuden muodostumisessa. Tässä tarvitaan apuna yleensä valmentajaa. Urheilussakin valmentajan tehtävä on saada urheilija oivaltamaan asioita, oppimaan oikea suoritus ja löytämään oma ratkaisu. Harva valmentaja osaa itse esimerkiksi hypätä enää mäestä, vaikka valmentaakin urheilijaa tekemään niin.  Myös opettajan pitää olla valmentaja, joka osaa ohjata esimerkiksi oikeilla kysymyksillä opiskelijaa ajattelemaan halutulla tavalla, ymmärtämään ja oivaltamaan, motivoi kertaamaan asioita niin moneen kertaan, että aivojen kytkökset vahvistuvat ja muodostuvat pysyviksi muistijäljiksi. Samalla tavalla valmentajan pitää saada joukkue tai ryhmä oivaltamaan paras mahdollinen yhteinen toiminta ja sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen oppimisessa.

Hyvä ryhmä kirittää jokaisen oppimista. Oppimisesta tulee myös mielekästä ja kiinnostavaa, kun asiaa voidaan puida yhdessä ja peilata uutta tietoa omaan maailmaan. Opettajan on oltava hyvä fasilitoija, joka saa erilaisilla menetelmillä ryhmän innostumaan ja sitoutumaan tiedon prosessointiin. Fasilitoijana opettajan on myös tunnettava tiedon muodostusprosessit ryhmässä sekä prosessin eri vaiheisiin sopivat menetelmät. Menetelmtä, joita käytetään kun ideoidaan jotain uutta ovat erilaisia kuin menetelmät, joiden avulla yritetään löytää paras ratkaisu.  Opettajan on siis oltava yhtä aikaa asiantuntija, valmentaja ja fasilitoija (kuva 2).

    Kuva 2. Opettaja kolme roolia

Kuva 2. Opettaja kolme roolia

Asiantuntijana opettaja jakaa omaa tietoaan, kommentoi ja arvioi toisten tietoa ja ohjaa ja opastaa oikeille tiedon lähteille. Kohteena on sekä yksilö että ryhmä.  Valmentajana opettaja auttaa oivaltamaan, tekee kysymyksiä, jotka ohjaavat oppijan ajattelua toivottuun suuntaan sekä tukee oppimisprosessin etenemistä. Kohteena on niin ikään yksilö tai ryhmä. Fasilitoijana opettaja auttaa muotoilemaan oppimistavoitteen, linjaa ja tukee tiedon jakamista, auttaa yhteisen ymmärryksen luomisessa ja tukee ryhmäprosessia. Kohteena on ryhmä. Opettajalta vaaditaan siis paljon muutakin kuin asiantuntijuutta ja sisällön osaamista.

Opettajan osaamispaletti

Opettajan pitää olla oman alansa asiantuntijan ohella myös valmentaja ja fasilitoija.  Erityisesti valmentajan pitäisi tuntea ihmismielen ja aivojen toimintaa, jotta ymmärtää, miten ihminen oppii, miten ihminen vastaanottaa ja luo tietoa, miten taidot syntyvät ja miten tunteet vaikuttavat oppimiseen. Opettajan pitää ymmärtää myös ulkoisten häiriötekijöiden ja keskeytysten vaikutus oppimiseen, samoin keskittymisen välttämättömyys. Fasilitoijan roolissa opettajan on tunnettava sosiaalipsykologiaa ja ymmärrettävä, miten tieto muodostuu ryhmässä.

Kun opettajan kolme roolia tuodaan uusiin oppimisympäristöihin, joissa on yhä enemmän teknologiaa ja virtuaalisuutta ja joissa ryhmät muodostuvat yhä useammin monen kulttuurin edustajista ja ryhmät ovat ehkä vain virtuaaliryhmiä, tarvitsevat nykypäivän opettajat myös tietoa ja taitoa opetusteknologiasta sekä yhteisöllisistä työvälineistä sekä ymmärrystä siitä, mitä eri kulttuuritaustat voivat vaikuttaa opettamiseen (kuva 3). Virtuaalisuus ja monikulttuurisuus korostavat viestinnän selkeystarpeita.

    Kuva 3. Opettajan osaamispaletti

Kuva 3. Opettajan osaamispaletti

Opettaja on muuttunut moniosaajaksi. Tämä tulisi huomioida sekä opettajakoulutuksessa ja työn vaatimuksissa. Vaikka itseopiskelu ja tietokone tiedon välittäjänä  ja väsymättömänä opiskelijan virheiden korjaajana yleistyvät, ei mikään voita inhimillistä opettajaa. Hän tunnistaa oppijan tunteet ja voi vaikuttaa oppimistilanteen tunnelmaan. Hän pystyy viestimään taitavasti monien kanavien kautta ja saada oppija oivaltamaan taitavilla kysymyksillä. Hyvä opettaja on yleensä se ratkaiseva oivalluksen aikaansaaja. Persoona ja karisma ovat edelleen tärkeitä opettajan työssä.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


3 − = yksi

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blogi kategoriat

Ajankohtaista

Uusimmat blogit